Que no et venguin fum!

Vapejar és cool?

Pensa-t’ho dues vegades

Primer de tot, suposen un perjudici per a la teva salut i la de qui t’envolta. Hi ha diversos estudis que confirmen que el fum del vaporejador és tòxic… molt tòxic.

A més, són molt contaminants i nocius per al medi ambient. Són de plàstic, porten una pila a dins i la majoria no es poden reutilitzar.

I no són una alternativa al tabac ni ajuden a deixar de fumar. Una de cada tres persones que s’inicia en el vapeig acaba sent fumadora.

Et vendran que és «més sa» que fumar, però no oblidis que els que t’ho venen són els mateixos que t’intenten vendre el tabac… Que no et venguin fum!

Veure Video

SABIES QUE…?

Les substàncies dels vàpers augmenten el risc d’infart i d’ictus.

Uau! Però què dius? Això és el tabac.

Sense cap dubte, el tabac és la causa més comuna de malalties cardiovasculars, però les cigarretes electròniques són una nova amenaça. Si no t’ho creus, pots mirar què opina la World Heart Federation sobre aquest tema.

#EsticGuió… Però aquestes coses els passen als vells, no?

Els vàpers causen inflamació del sistema respiratori, fins i tot poden generar arrítmies, i això no és cosa de gent gran, això són problemes grans!

Uf!?  

Fumar vàper, igual que el tabac, redueix les defenses dels pulmons.

Bah! Però si això és vapor. Com ha de fer mal als pulmons, el vapor?

El vàper no és vapor. És més, entre tots els composts que té, hi trobam alguns com el propilenglicol i la glicerina.

Però a mi m’han dit que aquests composts també es troben en alguns productes alimentaris i els venen als supermercats. Tan dolents no deuen ser, no?

Els dos composts es consideren innocus en consumir-se oralment, PERÒ en combustió i inhalats per les vies respiratòries comporten efectes negatius per a la salut i es relacionen amb l’agreujament de malalties com l’asma, la fibrosi quística i l’MPOC.

  M’has deixat en flop.

I això no és el pitjor: aquests dos composts són només dos dels molts que contenen. I, #spoiler, n’hi ha molts més, i molts ni tan sols els especifiquen.

L’única forma de reduir el dany pel fum del tabac i el vapeig és deixar-ho.

Però si vapeig i fum reduiré el dany del tabac, no?

L’única forma de reduir el dany del tabac i el vapeig és deixar-ho. Encara que inicialment es va pensar que era útil per deixar de fumar, l’evidència recent el relaciona amb implicacions significatives en la mortalitat i l’empitjorament dels símptomes d’altres malalties, sobretot les cardiovasculars. #Fact

Uf, quin mal rotllo… Idò sembla que no són tan inofensius.

Són molt més perillosos del que creus. Els líquids i els aerosols de les cigarretes electròniques contenen substàncies tòxiques que solen trobar-se en el fum de les cigarretes convencionals.

Urooo! Sembla que això sí que és #Fact

Entre el 60 % i el 90 % dels usuaris de cigarretes electròniques consumeixen, a més, tabac.

Ara que hi pens… És veritat, part de la gent que conec que vaporeja també fuma tabac.

Exacte. Moltes persones que han intentat fer servir les cigarretes electròniques per abandonar el tabac han acabat convertint-se en usuaris duals de cigarretes convencionals i electròniques.

Idò intuesc que, si són «usuaris duals», llavors deuen tenir més riscs, no? Que #cringe!

Yes. Els usuaris duals generalment estan exposats a més quantitat i concentració de components nocius, cosa que suposa més riscs de desenvolupar malalties cardiovasculars.

Vaporejar no és un joc, també té conseqüències, i generalment no són bones.

      

La majoria dels estudis que afirmen que vaporejar no té risc per a la salut els ha finançat la indústria tabaquera.

WTF? (Ual·la!) O sigui, que m’estan intentant enganyar.

Treu les teves conclusions: En general, si ens referim al conjunt d’estudis sobre les cigarretes electròniques, s’ha pogut comprovar que el 36,7 % dels treballs favorables als e-cigs tenen conflictes d’interès, mentre que en els no favorables es redueixen al 5,4 %.

Estic flipant. Però a mi m’han dit que hi ha articles que diuen que els vàpers sí que són bons. És a dir, tan dolents no poden ser, si surten en articles científics, no?

Per desgràcia, la fiabilitat d’aquests estudis és qüestionable o poden no dir tota la veritat, per això s’han de revisar. De 50 treballs seleccionats per a la revisió sistemàtica, almenys 15 dels autors tenen seriosos conflictes d’interès. Si no t’ho creus, fes una ullada a l’article següent, que està lliure d’interessos ocults.

Fumant vapejador no deixaràs de fumar.

#garratibat. Això és ver?

I ben ver. T’anim que facis un cop d’ull al següent article. Les probabilitats de deixar de fumar eren un 28 % més baixes en els que usaven cigarretes electròniques en comparació amb els que no en feien servir.

De bon de veres que estic flipant. És més, jo creia que era part de les teràpies per deixar de fumar.

Malgrat les afirmacions de la indústria, encara no s’ha determinat l’efectivitat de les cigarretes electròniques com a eines per deixar de fumar, per això no s’inclouen com a teràpia d’abandó del tabac.

De fet, fonts recents han indicat que els usuaris de cigarretes electròniques tenen menys probabilitats de deixar de fumar.

#RedFlag Vapeig

Començar amb els vàpers du a fumar.

#Wow En això no hi havia pensat.

Doncs sí. L’ús d’aquests productes pot augmentar el risc que els no-fumadors desenvolupin dependència de la nicotina i que els fumadors actuals hi mantenguin la dependència.

Però, tan fàcil és passar de vaporejar a fumar tabac?

L’ús de cigarretes electròniques en poblacions joves generalment s’associa amb el pas als cigarrets de tabac tradicionals. Els estudis suggereixen que els adolescents que fumen cigarretes electròniques són 3,5 vegades més propensos a començar a fumar cigarretes convencionals que els seus companys que no fumen.

Ui, idò pareix que això no és un joc.

Doncs no. La gran majoria d’usuaris de cigarrets electrònics fumen també tabac i, per tant, hi estan doblement exposats.

Els vàpers són més perillosos per a la salut del que creus.

Però, com pot ser que siguin tan perillosos i no estiguin ja prohibits?

Clar, és que jo pensava que només era vapor d’aigua amb sabors.

Fixa’t que les cigarretes electròniques són dispositius que envien als teus pulmons vapors que generalment contenen nicotina i moltes altres substàncies químiques.

Però hi ha malalties que apareguin en gent jove per vapejar?

No, què és això?

El juny del 2019, als Estats Units es van començar a descriure una sèrie de casos de lesions pulmonars associades amb productes de vapeig. El 18 de febrer del 2020, havien estat hospitalitzades 2.807 persones (va haver-hi ingrés als cinquanta estats), de les quals havien mort 68.

#MoltaPor

L’aerosol dels vàpers és tòxic i cancerigen.

Tòxic i cancerigen?

Però jo conec gent que vaporeja i la veig sana.

La major part de la toxicitat del tabac es produeix a llarg termini, i el mateix passa amb els vapejadors.

Sí, però el tabac és fum i això és vapor, no deu ser tan tòxic, no?

Sí que són tòxics. La capacitat de generar substàncies tòxiques en les emissions d’aquests productes es relaciona amb diversos factors, com el contingut de la solució que hi ha al cartutx i la intensitat i rapidesa d’encalentiment d’aquestes solucions.

Però hi ha malalties que apareguin en gent jove per vapejar?

EVALI? Però què és? És molt greu?

L’EVALI és un dany pulmonar potencialment mortal causat per vapejar. Els efectes poden començar dies o setmanes després d’usar un producte per vaporejar.

Alguns vàpers contenen més nicotina que les cigarretes convencionals.

WTF, nicotina! Però la majoria no tenen nicotina, veritat?

Les vendes de cigarretes electròniques amb els nivells més alts de nicotina (5 % o més de concentració de nicotina) han crescut dràsticament els darrers cinc anys, i han passat del 5 % de les vendes totals de cigarretes electròniques el 2017 al 81 % el 2022.

Però la nicotina enganxa i és molt dolenta, no?

Moltíssim, i moltes tenen més nicotina que el tabac. Així que no permetis que els sabors t’ocultin aquest verí.

Pensa en els altres, el teu fum els fa mal.

El meu fum? Als altres? El fum del vapejar també pot fer mal a la resta igual que el del tabac?

Hi ha perills per a la salut dels no-fumadors exposats al fum de les cigarretes electròniques.

Llavors, és similar al que passa amb el fum del tabac?

Hi ha proves sòlides que recolzen la idea que les cigarretes electròniques poden afectar la qualitat de l’aire en interiors i que les persones del voltant d’alguna manera en respiren els aerosols i components.

Llavors, encara que jo no vapegi, també estic en risc.

Sí, no t’oblidis que si ets en un lloc on es vapeja, o a prop, respiraràs aerosols que contenen nicotina i altres components tòxics de l’aire.

Realment, saps què duen els vaporejadors? No hi ha dades clares sobre el contingut d’aquests.

Idò, ara que ho dius, trob que no sé realment què duen els vàpers.

L’aerosol de les cigarretes electròniques pot contenir substàncies nocives , como:

Nicotina.
-Partícules ultrafines que poden inhalar-se i arribar al fons dels pulmons.
-Saboritzants, com el diacetil, que és una substància química vinculada a una malaltia greu dels pulmons.
-Composts orgànics volàtils.
-Substàncies químiques que causen càncer.
-Metalls pesants, com níquel, estany i plom.

Ara que hi pens, és ver que és mal de veure què hi tenen, a dins.

Per als consumidors és difícil saber què contenen els productes dels vapejadors. Per exemple, s’ha descobert que algunes cigarretes electròniques que es comercialitzen com a productes amb 0 % de nicotina sí que en contenen.

Però això no està regulat?

No és permesa la venda de cigarretes electròniques a les persones menors d’edat.

Però llavors, per què hi ha punts de venda en llocs on hi ha punts joves?

Perquè hi ha un interès a tenir una bona cartera de clients.

Ah, clar, per això també intenten que el disseny i els sabors siguin atractius per a nosaltres. No caiguis a la xarxa #Trend.

Dos de cada tres joves no fumen en vàper.

Ah, idò em pensava que hi fumava molta més gent.

No, precisament aquest és el missatge que es vol promoure per crear tendència, però la veritat és que molta gent decideix no vaporejar.

Quin mal rotllo, sent que m’han enganyat. No vull formar part d’aquest negoci. On puc trobar més informació?

Doncs pots trobar més informació a la pàgina del PADIB .

El vaporejador no és només vapor… És plàstic, piles i químics. Què hi fas, amb tot Això?

Contacte

Pla d’Addiccions i Drogodependències de les Illes Balears (PADIB)

c/Jesús 38 A. 07010 Palma de Mallorca
Tel. 971 17 66 65